Fortsätt till huvudinnehåll

Hägrande skolresa till AabenraaSnart åker vi en skolvecka till Aabenraa i södra Danmark. "Vi" är 48 elever från Ekonomiprogrammet på den skola jag arbetar på i Trollhättan samt tre lärare. Inom ramen för ett EU-projekt som heter NordPlus besökte en åk 1 från Aabenraa Statsskole oss en vecka i våras. Nu är det vi som i vår tur ska bekanta oss med deras stad, landskap, språk och kultur.I kursen Svenska 2 ingår bland annat att man ska läsa dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråket. Detta matchar perfekt ett dylikt besök. Jag har därför låtit plåga eleverna med läsning av Cecil Böckers novell "Tyren", och de har fått göra en analys med avseende till såväl form som innehåll, komposition och gestaltning som språk. Inte enkelt fast nyttigt. När inträder peripetin och hur använder Bödker metaforer? Även andra ämnen är integrerade på ett ändamålsenligt sätt.

I våras var det mycket snack utifrån den svensk-danska samproduktionen "Bron". Denna gång blir det lite andra frågor som står i centrum, bland annat ska våra elever presentera sina UF-företag för de danska eleverna och vi ska besöka Danmarks största företag, Danfoss. Då står energifrågor ur ett hållbarhetsperspektiv på agendan. Vi kommer även att göra ett gäng andra spännande saker under vår vistelse där, och veckan kommer tvivelsutan att innebära möjligheter för lärande av olika slag - inte minst för dem av våra elever som fått möjligheten att även bo hos en dansk värdfamilj. Danskarna är mycket gästfria och de är seriösa i sin planering.

Lite nytt för oss var emellertid när vi i elfte timmen kom på att danskarna även planerat in ett besök i Flensburg åt oss. Då fordras att man har med sig ett giltigt pass, och nej, det var inte riktigt alla våra elever som hade det. För de boende i Aabenraa är det visserligen helt odramatiskt att svischa fram och tillbaka över gränsen mellan Danmark och Tyskland (svischa sig själva, vill säga) och flera av lärarna på skolan vi ska besöka bor till och med i Flensburg. Enligt regelverket förutsätts man ändå att ha ett pass i innerfickan när man gör dessa turer, och vi som kommer dit på skolresa skulle helt klart föredra att få alla elever med oss hem till Sverige igen framåt veckans slut. Nu hoppas vi på polisen att de agerar snabbt och effektivt i dessa enskilda passärenden.
Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…