Fortsätt till huvudinnehåll

"Den store Gatsby" - berättelsen, karaktärerna, kulturen, språket


I arbetet med Den stora Gatsby i en åk 2 på Ekonomiprogrammet har vi bland annat behövt tala om själva den historiska och sociokulturella kontexten som berättelsen är inbäddad i. Vad kännetecknade "det glada tjugotalet", vilka var de stora skillnaderna mellan East Egg och West Egg (Tom och Gatsbys stora ungdomskärlek Daisy bodde på East Egg, medan Gatsby själv bosatte sig på West Egg, skilda åt av endast ett smalt sund), varför hette apoteken "drug stores" och hur var den allmänna samt juridiska synen på tunga droger samt alkohol på 1920-talet?

Idag pratade vi om kapitel 7 på svensklektionen. Tre nerslag ur vårt samtal:
1) Daisys röst gör stort intryck åtminstone på Nick som upprepade gånger framhäver dess musikaliska kvalitéer och bland annat liknar den vid en "odödlig sång". I kapitel sju kommenterar Gatsby den själv då han säger att den "... är full av pengar - det var den outtömliga charm som steg och föll i den, klingandet av mynt, cymbalers lovsång till penningen" (s. 120). Vad menas med detta fyrverkeri av metaforer?

2) Vad innebär det när det står att Toms förvandling från "libertin till sedlighetsapostel var löjlig" (s. 130)? (Vad betyder libertin, sedlighet och apostel?).

3) Lyckligtvis har jag även klassen i engelska, och då kan det ändå vara givande att jämföra de båda texterna, Fitzgeralds engelska förlaga och den svenska översättningen (fr. 1946). I det korta stycket vi tittade på idag kan man enkelt notera ett par missar.
Nick har precis konstaterat att han den dagen fyller trettio år och att framtiden bäst betecknas med hjälp av det upprepade adjektivet "glesare", i såväl bokstavlig som metaforisk betydelse. Detta är en välvald översättning av "thinning". Fast:
a) när han ser framför sig "en allt glesare samling människor som man kände" känns det väl snarare som att han fyller 85 (och att människor dör ut runt omkring honom) än att han fyller 30? Då blir det klargörande att notera att det i engelskan ju istället handlar om att antalet ogifta män ("single men") som man kan umgås med av naturliga orsaker blir allt färre allt eftersom tiden går (för så var det definitivt på den tiden).
b) "A thinning brief-case of enthusiasm" är en metafor for den inneboende livskänslan, så även där missar den svenska översättningen målet ("en allt glesare bunt entusiastiska vänskapsbrev"??).

Hur som helst. När vi har hållit på drygt en timme frågar en elev mig om jag alltid "håller på så där när jag läser böcker?" Mitt svar är att det gör jag ju inte -  fast jag tycker det är roligt att göra det. Och språkutvecklande som bara den. Det är också därför vi håller på så på våra lektioner. Samtalar och närläser. Samtalar och närläser. Bilden på whiteboarden förefaller väl snarast lite förvirrande när man ser den så här, men dessa är några av nyckelbegreppen som vi fokuserar på:


Om en vecka har vi skrivning på boken. Då har vi hunnit läsa och samtala om de resterande kapitlen samt sett filmen på engelskan. Sedan firar vi jullov. Yes!


Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…